12 มี.ค. 2553

## สรุปรายการสงครามสังคมธรรมะการเมือง ศ.12-3-2553

  • วันนี้พ่อท่านสมณะโพธิรักษ์ สอนอภิธรรม ในรายการสงครามสังคมธรรมะการเมือง ด้วยการอ่านพระไตรปิฏกให้ฟัง เกี่ยวกับวินัยสงฆ์ ข้อห้ามต่าง ๆ เช่น การที่สงฆ์ต้องไม่ใช้ที่นั่งที่นอนใหญ่ หรือขาตั่งเตียงทำด้วยไม้แกะสลักรูปเท้าสัตว์ การใช้ผ้าปูลาดอันมีลักษณะต่าง ๆ ต่อจากที่ได้อธิบายค้าง ๆ ไว้ในวันก่อน ๆ

  • การปาราชิกของสงฆ์ เป็นเช่นไร ? เปรียบเสมือนหัวขาดตายจากความเป็นชาวพุทธไปเลยชาติหนึ่งทีเดียว

  • การอธิบายประกอบชาร์ทแผนผังเรื่อง โพชฌงค์7 และโพธิปักขิยธรรม (คำถามจากทางบ้าน)

  • เรื่องนิคัณเหนิคัณครหัง ปักคัณเหปักคัณครหัง หลวงตามหาบัว (คำถามจากทางบ้าน) ว่าหลวงตามหาบัวเป็นพระสงฆ์สายพันธมิตรที่คุณสนธิ ลิ้มทองกุลนับถือ พ่อท่านก็เป็นสมณะที่พันธมิตรนับถือ ไม่อยากให้พ่อท่านฯ พูดพาดพิงหลวงตามหาบัว เพราะว่าทั้งสองรูป(หลวงตามหาบัว และ พ่อท่านสมณะโพธิรักษ์) ต่างเป็นพระสงฆ์ที่ผู้ส่งคำถามมาเคารพและนับถือมาก .. ซึ่งพ่อท่านตอบว่า ถ้าเป็นพระสงฆ์ในพุทธศาสนาต้องแตะได้ ถ้าแตะไม่ได้ก็ไม่ใช่พระสงฆ์ โดยส่วนตัวพ่อท่านฯ ก็เคารพนับถือหลวงตามหาบัวมาก เนื่องในฐานะที่หลวงตาฯ ท่านเป็นภัณเตฯ (ผู้บวชก่อน), เป็นผู้ที่มักน้อย-สันโดษ มีวัตรปฏิบัติอันน่าเลื่อมใส แต่ข้อที่น่าตำหนิก็คือ สิ่งที่คนทั้งหลายเข้าใจผิดว่า หลวงตาฯ ท่านเป็นพระอรหันต์นั้น ไม่จริง! เพราะว่า ถ้าเป็นพระอรหันต์ จะไม่ติดเรื่องกามหยาบ ๆ เช่นเรื่องหมาก, พลู นี่เป็นของหยาบ ถ้าว่าจะได้ก็ให้บรรลุได้แค่โสดาบัน(เพราะยังละ, เลิก เคี้ยวหมาก-พลู ไม่ได้)

  • วัดธรรมกาย ต่างจาก พุทธสถานสันติอโศกอย่างไร ? พ่อท่านตอบย่อ ๆ ไว้ว่า ธรรมกาย แปลว่า อรหันต์ แต่คำสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องศูนย์กลางกายอยู่เหนือสะดือ 2 นิ้วนั้นไม่เคยมีปรากฏในพระไตรปิฎก สิ่งที่วัดธรรมกายกล่าวอ้างนั้นบิดเบือนคำสอนของพระพุทธเจ้า และลัทธิธรรมกาย เป็นอัตตา มีพุทธเกษตร เมื่อนิพพานแล้ว (ตายแล้วหรือยังไม่ตายก็สามารถขึ้นสวรรค์ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าได้ ถวายข้าวปลาอาหารแด่พระพุทธเจ้าได้) ซึ่งเป็นเรื่องที่ต่างจากสันติอโศกโดยตรงกันข้ามเลยทีเดียว วัดธรรมกายมุ่งแต่เอาความร่ำรวย ความดี ความงาม เอาผลแห่งบุญเข้าล่อให้คนทำบุญ พ่อท่านยืนยันว่า สันติอโศกเป็นพุทธแท้ เพราะทำตามที่พระพุทธเจ้าตรัสสอน โดยอ้างอิงได้จากพระธรรมวินัย จากพระไตรปิฎก

  • มหาโชว์ เป็นพระอย่างไร ? ภิกษุสันดานกา เป็นอย่างไร ? (คำถามจากทางบ้าน) พ่อท่านตอบว่า มหาโชว์ แปลว่า พระที่ชอบโชว์(แสดงออก)อย่างมหา(อย่างยิ่งใหญ่) ก็เป็นอย่างที่พวกเราเห็น ๆ กัน ส่วนภิกษุสันดานกานั้น มีบัญญัติในพระไตรปิฎก (ท่านพุทธทาสเคยพูดถึงเรื่องนี้ จนกระทั่งมีศิลปิน นำมาวาดเป็นภาพ จนกระทั่งเกิดกระแสวิพากวิจารณ์กันยกใหญ่เมื่อปีสองปีที่แล้ว ซึ่งศิลปินผู้นั้นรู้สึกจะได้รับรางวัลจากผลงานภาพนี้ด้วย แต่โดนประชาชนให้ถอดถอนรางวัล) พ่อท่านอธิบายความเป็นกาว่า "กา" ชอบร้องส่งเสียงดัง, ขี้ขโมย, และกินไม่เลือก
** หมายเหตุ ** ข้อเขียนข้างบนนี้ เป็นข้อสรุปจากความเข้าใจของผู้เขียนเอง ไม่ใช่การถอดความจากเทป หรือคลิปบันทึกรายการแต่อย่างใด เพียงแต่เหมือนบันทึกไว้กันลืมเท่านั้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น