3 มี.ค. 2553

คลิปธรรมะกัณฑ์พิเศษ มาฆบูชา'๕๓ (28-2-53)


.
.
ความสำคัญอยู่ที่..ช่วงท้าย ๆ คลิป
พ่อท่านสมณะโพธิรักษ์ กล่าวถึงความห่วงใยต่อสถานการณ์บ้านเมืองขณะนี้
เหตุเนื่องมาจาก ผลจากการอ่านคำพิพากษาของศาลฎีกา(แผนกคดีฯ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง)
ได้ตัดสินยึดทรัพย์ 4.6 หมื่นล้าน ของอดีตนายกรัฐมนตรีของไทย นช.ทักษิณ ชินวัตร
ซึ่งหนีคุกไปอยู่ต่างประเทศ ในกรณีใช้อำนาจหน้าที่เอื้อผลประโยชน์ให้แก่ตนและพวกพ้อง
อ่านที่มาที่ไปและรวมลิงค์ข่าวที่เกี่ยวข้อง ได้ที่เอ็มบล๊อคชบา
.
.
ในตอนท้าย ๆ ของคลิปพ่อท่านฯ ได้แสดงความหวังว่า
ทักษิณ ชินวัตร จะสำนึกได้ และ "หยุด" ที่จะทำการเคลื่อนไหว สั่งการป่วนบ้านป่วนเมือง
..
หวังว่า ทักษิณ จะหยุด แบบเดียวกับจอมโจรองคุลีมาล ในสมัยพุทธกาล
ได้หยุด จากการทำความชั่วร้าย เข่นฆ่าผู้คน เพียงเพราะได้ฟังพุทธดำรัส
ที่ทรงตรัสว่า "เราหยุดแล้ว แต่ท่านสิ ยังไม่หยุด
เราหยุดจากการเบียดเบียน เข่นฆ่าชีวิตผู้อื่น"
..
แล้วจากนั้นองคุลีมาลได้สำนึกถึงบาปกรรม ขอบวชเป็นภิกษุ
แล้วจากนั้นต่อมา ไม่นานนักก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์
..
พ่อท่านได้ฝากส่งความปรารถนาดีไปยัง ทักษิณ ชินวัตร
อวยพรขอให้คิดได้ เลิก และหยุดพูด-กระทำสิ่งที่จะเป็นการเบียดเบียน
ทำร้าย ทำลาย สังคม บ้านเมือง และประชาชนชาวไทย
และเมื่อทักษิณคิดได้ ก็ขออวยพรให้บรรลุเป็นพระอรหันต์ด้วย...
..
+*-----------------------*+
.
.
.
ช่วงต้น มีการสวดมนต์แปล ทำวัตรเย็น
พ่อท่านเอ่ยที่มาของพระพุทธาภิธรรมนิมิตร ปางตรีลักษณ์
ซึ่งแสดงลักษณะทั้ง 3
(คือโลก 3 อย่าง โลกุตระ โลกวิทู และโลกานุกัมปายะ)
พร้อมทั้งรูปภาพ พระพุทธรูปปางมาฆบูชา-โอวาทปาติโมกข์
มีรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมเคยส่งให้ลุงจำลอง ศรีเมือง
แล้วลุงจำลองทราบว่ามีการสร้างพระพุทธาภิธรรมนิมิตร ซึ่งแสดงพระหัตถ์
เหมือนกันกับในรูปภาพดังกล่าวเลยรีบนำภาพนั้นมาถวายพ่อท่าน
เพื่อให้ทราบว่า พระพุทธรูปปางนี้เป็นปางสำคัญมากปางหนึ่ง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น