24 ต.ค. 2554

ฟังเพลงไวโอลิน ..ชุดเยื่อไม้ /อ.นพ โสตถิพันธ์http://www.esnips.com/doc/194a93a7-dd26-40f1-9fd0-89f2ab3a8103
/ขอให้เหมือนเดิม-เยื่อไม้-เดี่ยวไวโอลิน-นพ-โสตถิพันธุ์

/ไม่อยากจากเธอ-เยื่อไม้-เดี่ยวไวโอลิน-นพ-โสตถิพันธุ์

/บ้านของเรา-เยื่อไม้-เดี่ยวไวโอลิน-นพ-โสตถิพันธุ์

/ลืมเสียเถิดอย่าคิดถึง-เยื่อไม้-เดี่ยวไวโอลิน-นพ-โสตถิพันธุ์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น